CE 皮扣老花腋下包 經典老花料 全新3D立體皮扣 立體浮雕Logo 原廠TPU老花料 對花對皮色
內裏進口羊皮 純鋼五金鏈 法國古典巴黎品味 時髦酷帥 甜甜鹽鹽
尺寸 21*11.5*4cm