Dubai Celine nano 思琳鲶鱼手袋军绿赛琳女包经典款。Celine |nano鲶鱼。军绿。日常通勤搭配气质超范。短途出差都可以选它。也不耽误休閒兩條鬍子炒雞可愛
Size:20cm